Najkreatívnejšie namaľované Veľkonočné vajíčko

Chata Erika spolu so spoločnosťou NOAD s.r.o. vyhlasujú 2. ročník výtvarnej súťaže Najkreatívnejšie namaľované Veľkonočné vajíčko, ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 na Kojšovskej holi na chate Erika.

Najkreatívnejšie namaľované Veľkonočné vajíčko

Vymeňte nudu na gauči pri televízore a za počítačom za aktívny pohyb a zábavu v čarovnej prírode! Navyše Vám určite dobre padne pravý kotlíkový guláš, ktorý sa tu bude podávať.

Propozície 2. ročníka výtvarnej súťaže:

PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky deti aj dospelí, ktoré ľubovoľnou výtvarnou technikou ozdobia veľkonočné vajíčko originálnym a kreatívnym spôsobom.

2. Súťažiť sa bude v týchto vekových kategóriách:

I. kategória: Malé deti – od 4 do 6 rokov vrátane;

II. kategória: Deti – od 7 do 10 rokov vrátane;

III. kategória: Mladší juniori – od 11 do 14 rokov vrátane;

IV. kategória: Starší juniori – od 15 do 18 rokov vrátane;

V. kategória: Dospelí – od 19 rokov.

3. Do súťaže budú prijaté len vajíčka namaľované zaregistrovanými súťažiacimi priamo na chate Erika v deň súťaže (Je výslovne zakázané doniesť si už hotové namaľované vajíčka.).

4. Pomoc rodičov deťom (okrem koučovania v kategórii malých detí) nie je povolená.

5. Pomoc detí rodičom nie je povolená.

6. Organizátor zabezpečí pre súťažiacich vyfúknuté vajíčka a maliarske potreby.

7. Každý súťažiaci môže do súťaže odovzdať iba jedno namaľované vajíčko.

8. Súťaž bude prebiehať v čase od 10.00 – 15.00 hodiny.

9. Na dodržiavanie podmienok súťaže bude dohliadať odborná porota, ktorá má právo pri porušení podmienok súťaže, súťažiacich vylúčiť

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

1. Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu za originálny a kreatívny nápad.

2. Vyhlásenie výsledkov s odovzdaním cien a diplomov sa uskutoční v deň súťaže o 16.00 hodine v chate Erika.

3. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže okrem vyhlásenia súťaže o 16.00 hodine v chate Erika budú uverejnené na webovej stránke www.chataerika.sk.

4. V prípade neprítomnosti výhercov pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, im organizátor odovzdá ceny v najbližších dňoch.

CENY

1. Vo vekových kategóriách I. – IV. získajú súťažiaci hodnotné vecné ceny za 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto.

2. V kategórii V. sú ceny nasledovné:

1. miesto: víkendový pobyt pre dve osoby na chate Erika zdarma;

2. miesto: 50% zľava na víkendový pobyt pre dve osoby na chate Erika;

3. miesto: 25% zľava na víkendový pobyt pre dve osoby na chate Erika.

Všetci ocenení súťažiaci dostanú zároveň diplom, všetci zúčastnení obržia milé prekvapenie (nebude to malé šteniatko, ani prasiatko)

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

1. Súťažné namaľované Veľkonočné vajíčka ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa  a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia.

2. Organizátori si vyhradzujú právo ocenené práce vystaviť, prípadne zverejniť na internete alebo v tlači.

3. Prihlásením sa do súťaže súťažiaci zároveň vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií z tejto akcie v printových, či webových médiách, na ktorých sa môžu spolu so svojimi deťmi nachádzať.