O chate

Inštrukcie – príchod autom

Z KOŠÍC:  Výjazd z Košíc cez sídlisko KVP po Moskovskej ulici do mestskej časti Myslava, v ktorej zabočíte doprava na Myslavskú ulicu po ktorej budete pokračovať 21 km (22 minút) priamo po hlavnej ceste cez Nižný Klátov, Hýľov až do Zlatej Idky k odbočke na ktorej sa nachádza smerová tabuľa s označením „SKIPARK ERIKA – PARKING“. Po odbočení doprava (stále pôjdete po hlavnej ceste) pokračujte približne 1 km do kopca až ku križovatke tvaru „Y“, na ktorej podľa ďalšej smerovej tabule „SKIPARK ERIKA – P“ odbočíte prudko doľava do kopca, čím zídete z hlavnej cesty. Po 500 m sa po ľavej strane nachádza záchytné parkovisko pre osobné autá.

Inštrukcie – príchod autobusom

Z KOŠÍC:   Na autobus Eurobusu smer Zlatá Idka môžete v Košiciach nastúpiť na zastávkach na Autobusovej stanici, Námestí osloboditeľov, Magistrátu mesta Košice a na Moskovskej ulici na sídlisku KVP. Z tejto zastávky po približne 33 minútach vystúpite na konečnej zastávke Zlatá Idka – pošta. Z nej sa vrátite po ceste späť k  ku križovatke tvaru „Y“, na ktorej podľa ďalšej smerovej tabule „SKIPARK ERIKA – P“ pôjdete do kopca. Po 500 m sa po ľavej strane nachádza záchytné parkovisko pre osobné autá. Z neho sa vydáte ku chate Erika buď po asfaltovej ceste, alebo po modrej turistickej značke, ktorá sa v dvoch tretinách výstupu zmení na červenú.

AKTUÁLNY CESTOVNÝ PORIADOK