Hladká, elegantná kupola Kojšovskej hole najviac láka z údolia Hnilca. Najpoužívanejším priamym východiskom z doliny sú Prakovce alebo železničná zastávka Gelnica – zastávka (bývalá Mati-Ida Huta). Z prakoveckej železničnej stanice (Prakovce zastávka) nás povedú žlté značky asi 15 minút po hlavnej ceste k východnému okraju obce. Od zastávky Gelnice – zast. a detského sociálneho ústavu prejdeme po moste cez Hnilec na hlavnú cestu a po nej vpravo po niekoľkých minútach k spomínaným žltým turistickým značkám. Stúpajúca dosť široká cesta (trasa 2726) vchádza najskôr na otvorenú poľanu Hutno a potom stálym s o niečo väčším stúpaním s niekoľkými zákrutami pekným ihličnatým lesom juhovýchodným smerom, kde po 1 hodine a 30 minútach od východiska, do sedielka  bočného hrebeňa. Za ním sa pripája na hlavnú horskú cestu vystupujúcu Perlovou dolinou na chatu Erika zo severu. Je tu bývalá horáreň, lesná škôlka a drevosklad. Táto lokalita sa nazýva Izbica (bývalý Zimmerplatz). Zatiaľ čo modré turistické značky pokračujú po hlavnej ceste ďalej na Polianku, žltý turistický značkovaný chodník odbočuje vľavo bočnou dolinkou, na jej konci cez jarček a zemnou zvážnicou vystupuje širokou zákrutou na bočný hrebienok. Stúpanie sa zmierňuje pri zarastajúcich lesných čistinkách Redrichových lúk. Asi 400 m metrov nad nimi sa chodník pripája k hlavnej ceste, ktorú sme opustili pri Izbici a po nej o 1,5 km končí pri chate Erika. Celý výstup z Prakoviec na chatu Erika po žltých turistických značkách trvá 3 hodiny a 15 minút a má prevýšenie 755 m.

Všetky výstupové cesty sú v opačnom smere zostupové, pričom čas prechodu sa oproti výstupu skracuje približne o tretinu.

Do Kojšova vedú z Kojšovskej hole (od chaty Erika) aj dve neznačkované, miestnymi občanmi však najviac používané lesné zostupové cesty.