Výstup zo severnej strany z malebnej podhorskej obce Kojšov je po značkovaných chodníkoch dosť komplikovaný. Z obce treba vystúpiť po modrých značkách (trasa č.2826 – M 76) smerujúcich cez Perlovú dolinu do Kojšova, najskôr do sedla  zvaného Vŕšok. Pri výstupe, ktorý trvá 40 minút, sa otvára nádherný výhľad na protiľahlú bralnatú Folkmarskú skalu. Z Vŕšku po červenom turisticky značkovanom chodníku začína vlastný výstupový chodník (0907) až na vrchol Kojšovskej hole. Cesta smerujúca na juh najskôr obchádza zo severozápadnej strany Striebornú, prechádza cez ďalšiu priehybu Pod lazíkom na lúčnatú Lebedovú roveň, ďalej po vrstevnici lesom až k lokalite „Pri obrázku“. Strmším stúpaním vyjdeme ku kóte 923 a po úzkom už bočnom hrebienku na rovinatú čistinku Murvašku pri kóte 870. Potom začína druhý strmý výstup až nad horný okraj ihličnatého lesa, ktorý sa však dá obísť oblúkom cestou vpravo (tento úsek je však neznačkovaný). Postupne začínajú hôľnaté vrcholové lúky bohato porastené čučoriedím. Posledný úsek  je krajinársky najhodnotnejší. Vedie hôľnatým hrebeňom Ždiaru zväčša popri ľavom okraji súvislého lesa s krásnymi výhľadmi na západnú stranu, kde dominuje členité pohorie Volovských vrchov. Za skupinou svahových balvanov (bočná kóta 1183,8) prechádza chodník cez posledné sedielko a vysoko nad záverom doliny Poľovníckeho potoka (vľavo) vystúpi zakrátko od severu na vlastný vrchol Kojšovskej hole. Asi 300 m nad spomínaným sedielkom odbočuje zo značkovanej cesty vpravo v čučoriedí vyšliapaný chodníček traverzujúci priamo do sedla pred chatou Erika. Celý výstup trvá 3 hodiny pričom prekonáva výškový rozdiel 780 m.

Tento pomerne dlhý a dosť namáhavý výstup je možné si skrátiť neznačkovanou lesnou cestou. Je vhodný pre turistov, ktorí sa vedia orientovať podľa mapy a tohto popisu. Z Kojšova vychádzajúca cesta vedie okolo obecného úradu juhozápadným smerom dolinou Jedlinského potoka k čistinke s drevoskladom (tzv. Kramerova lúka). Za ňou pokračuje popri potoku k miestu, kde odbočuje táto cesta cez potok doľava. Tu treba odbočiť vedľajšou lesnou cestou vpravo. Tá v niekoľkých malých zákrutách a stálym stúpaním vychádza na bočný hrebeň k odpočívadlu „Pri obrázku“, kde nadväzuje na červený turisticky značkovaný chodník opísaný v predchádzajúcom odstavci. Touto skratkou sa ušetrí takmer 1 hodina výstupu po turistických značkovaných chodníkoch. Výstup trvá 1,5 hodiny.