Priamo od vrchola Kojšovskej hole zostúpime popri ľavom okraji lesa do severného cípu holín cca 600 m od objektov radarovej stanice. Tam vchádza do lesa stará cesta, obchádzajúca druhý bočný chrbát severovýchodným smerom a miernym klesaním vyúsťuje na širokú lesnú cestu (asi 200 m pod ňou je čistinka s útulnou poľovníckou chatou Ždiar so studničkou). Spomínaná lesná cesta nás za 1 hodinu a 15 minút dovedie stálym miernym klesaním na juhovýchodný okraj Kojšova pri vyústení Poľovníckeho potoka do Rieky. Celý zostup trvá 2 hodiny a 15 minút.