Táto cesta odbočuje z červenej turisticky značkovanej trasy č.0907 vedúcej na Vŕšok už v sedle cca 200 m pred kótou 1184 na Pálenici (Ždiaru). Smeruje na bočný chrbát severne až severovýchodne. Pomerne miernym klesaním obchádza kótu 942 (Jedlinku) a vchádza na traverzujúcu širšiu lesnú cestu. Tu, kúsok poniže je v tieni lesa pekná poľovnícka chata Jedlinka. Lesná vozová cesta pokračuje okolo chaty stálym klesaním a v niekoľkých zákrutách o necelých 30 minút zostúpi k juhozápadnému okraju Kojšova.  Celý zostup trvá približne 2 hodiny.

Najkratší a najviac frekventovaný výstupový chodník využívajú hlavne košickí turisti.