Vážení priatelia a návštevníci Chaty Erika,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v pondelok, 19.3.2018, bude Chata Erika od 12:30 pre návštevníkov uzatvorená. V tento deň sa od 13:00 bude konať verejné prerokovanie správy o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, materiál VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE (netechnické zhodnotenie) a pozvánka s programom sú v prílohe. V prípade Vášho záujmu o detailné podklady k správe o hodnotení, tieto môžete nájsť na odkaze: https://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/skipark-kojsovska-hola 

Príloha 1

Príloha 2